W Kijowie we wtorek otwarto drugą międzynarodową konferencję „Kulturowe stosunki Ukrainy i UE: rezultaty roku 2018”.
Dział: Ukraina
W przylegających do jeziora wsiach i miasteczkach zostanie wybudowana brakująca oczyszczalnia ścieków a także sieci kanalizacji.
Dział: Ukraina
W 2018 r. zostanie zrealizowanych 70 projektów regionalnych za fundusze Unii Europejskiej w ramach Programu Wsparcia Polityki Sektorowej Ukrainy.
Dział: Ukraina
Unia Europejska postanowiła zwiększyć pomoc Ukrainie na podstawie wyników osiągniętych w reformowaniu administracji publicznej w 2017 roku.
Dział: Ukraina
Komisja Europejska poinformowała o zamiarze inwestycji w budowę gazociągu o długości 168 km Pogórska Wola – Tworzeń na południu Polski.
Dział: Polska
1 sierpnia 2018 r. rozpoczęto drugi nabór wniosków do konkursu projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dział: Polska
Chętnych, którzy chcieli otrzymać częściowe dofinansowanie z UE było dużo więcej.
Dział: Polska
Prawie 146 mln euro z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczone na połączenie drogowe między Warszawą i Lublinem.
Dział: Polska
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini wezwała kraje członkowskie UE do inwestowania większych pieniędzy w fundusz powierniczy na rzecz Afryki.
Dział: Swiat
Akademia Budownictwa Ukrainy, zrzeszającą wiodące firmy budowlane Ukrainy, porozumiała się w sprawie współpracy z polskimi partnerami - Stowarzyszeniem Menedżerów Budownictwa - w realizacji projektów renowacji starych zasobów mieszkaniowych.
Dział: Biznes
Strona 1 z 4