Unia Europejska rozpoczęła emisję obligacji, aby skierować pozyskane środki w kwocie 500 mln na Ukrainę w ramach pierwszej transzy pomocy makrofinansowej i 15 mln euro na pomoc Gruzji.
Dział: Biznes
Naftohaz Ukrainy odłożył wydanie pięcioletnich euroobligacji o wartości 1 mld dolarów ze względu na zmienność rynków.
Dział: Biznes
sobota, 27 październik 2018 11:55

Ukraina wypuści euroobligacje na 2 mld dolarów

Rentowność pięcioletnich euroobligacji wynosi 9% w skali roku, dziesięciu lat - 9,75%
Dział: Biznes
niedziela, 26 sierpień 2018 21:35

Tydzień 20-23 sierpnia w gospodarce Ukrainy

Przygotowania do kredytu MFW, awaryjne pożyczki, wzrost PKB i atak na inwestorów. Ostatnie tygodnie lata w ukraińskiej gospodarce zapamiętane zostaną przygotowaniem do uzyskania tak pożądanej pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, awaryjnymi pożyczkami walutowymi ukraińskiego rządu, pozytywnymi wskaźnikami wzrostu gospodarczego i przeszukaniami służb bezpieczeństwa w jednej z największych ukraińskich firm, które wywołały ostrą krytykę międzynarodowych instytucji finansowych.
Dział: Publicystyka
"Wprowadzenie »zielonych« obligacji na Ukrainie pozwoli pozyskać niezbędne inwestycje na realizację projektów w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, a także obniżyć koszty tych środków finansowych".
Dział: Ukraina
Ukraina ma nadzieję, że na początku przyszłego roku otrzyma kolejną transzę pomocy w ramach 17,5 mld dolarów programu MFW i zamierza wejść na rynki dłużne z euroobligacjami o wartości 2 mld dolarów.
Dział: Biznes
poniedziałek, 23 październik 2017 12:08

EBOR będzie kontynuować emisję euroobligacji w hrywnie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju planuje kontynuować emisję euroobligacji w hrywnie.
Dział: Biznes
sobota, 21 październik 2017 08:36

EBOR wypuścił euroobligacje związane z hrywnami

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wypuścił euroobligacje związane z aktywami w hrywnach.
Dział: Biznes
W listingu Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych pojawiają się euroobligacje Ukrainy o wartości 3 miliardów dolarów.
Dział: Biznes
niedziela, 24 wrzesień 2017 21:09

Tydzień 18-22 września w gospodarce Ukrainy

Sukces euroobligacji i międzynarodowe zaniepokojenie, wzrost produkcji i stan klimatu biznesowego.
Dział: Publicystyka
Strona 1 z 2