56% Polaków opowiedziało się za przyjęciem uchodźców z terenów Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Jednocześnie przeciwko powiedziało się 35% respondentów.
Dział: Społeczeństwo
Półtora miliona Ukraińców nie uzyskało statusu uchodźcy, ponieważ mogą oni „łatwo znaleźć pracę”.
Dział: Polityka
Europa bardzo często nie docenia skutków agresji rosyjskiej na Ukrainie, w szczególności znacznej ilości "uchodźców" z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z okupowanych terytoriów Donbasu.
Dział: Polityka
W 2017 roku w UE zostało zarejestrowanych 728 470 wniosków o ochronę międzynarodową. To o 44% mniej w porównaniu z 2016 rokiem, kiedy było ponad 1,3 mln wniosków.
Dział: Swiat
UE potwierdza zobowiązanie do przeznaczenia ponad 4 miliardów euro na wsparcie syryjskich uchodźców na okres do 2020 r.
Dział: Swiat
W 2017 r. Unia Europejska udzieliła azylu 538 tysiącom uchodźców. Potwierdzają to dane Eurostatu. W szczególności odnotowano, że liczba decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy spadła o 25% w porównaniu z rokiem 2016.
Dział: Społeczeństwo
Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron będą uzgadniać stanowiska, w tym na temat propozycji Paryża, w sprawie zreformowania UE i mają nadzieję na solidarność innych państw.
Dział: Polityka
Tragedia humanitarna 2015 roku z milionami uchodźców nie może się powtórzyć, w tym celu Niemcy muszą robić więcej.
Dział: Polityka
Premier Polski Mateusz Morawiecki oświadczył, że na początku wojny na Wschodzie Ukrainy Polska przyjęła miliony Ukraińców.
Dział: Polityka
Decyzja Obwodowego Sądu Administracyjnego Kijowa z 3 stycznia została utrzymana w mocy.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 25