Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podkreśla, że członkostwo kraju w Unii Europejskiej oraz przystąpienie do NATO pozostają strategicznymi celami Ukrainy, ale to perspektywa nie 2018 roku.
Dział: Polityka
Rozwój Ukrainy w dziedzinie stosunków międzynarodowych na pewno był ważny, ale niewystarczający, aby traktowaną ją jako pełnoprawnego kandydata na członkostwa w UE.
Dział: Polityka
Mingarelli uważa, że Rada Najwyższa musi się zebrać i pomóc w przeprowadzeniu reform.
Dział: Polityka
„Mamy przed sobą bardzo dużo pracy”, – powiedział Poroszenko.
Dział: Polityka
Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Hugh Mingarelli uważa, że kraje członkowskie „Partnerstwa Wschodniego” powinny opierać się na rzeczywistości, która nie pozwala liczyć na członkostwo w najbliższej perspektywie.
Dział: Ukraina
Najbliższym celem dla Ukrainy jest spełnienie wszystkich warunków Umowy o stowarzyszeniu, dopiero potem można myśleć o wniosku o członkostwo w UE.
Dział: Polityka
Warszawa opowiada się przeciwko rewizji Umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE i zachęca Kijów i Budapeszt do rozwiązania problemu językowego w drodze dialogu.
Dział: Polska
Na podstawie tej ustawy zostało przeprowadzone jeden referendum – dotyczące ratyfikacji Umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą.
Dział: Swiat
Unia Europejska rozważa możliwość zawarcia unii celnej z Ukrainą, ale na razie nie uważa tego pomysłu za użyteczny.
Dział: Ukraina
Grupa ukraińskich ludowych deputowanych zarejestrowała projekt ustawy „O rynkach kapitałowych i rynkach regulowanych”.
Dział: Biznes
Strona 1 z 8