Głównym powodem zmniejszenia liczby szkół wyższych jest okupacja ukraińskich terytoriów przez Rosję.
Dział: Ukraina
Taki system działa już w Polsce.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza 15 obywateli Ukrainy na bezpłatną naukę na wyższych uczelniach w Polsce w roku akademickim 2017/2018.
Dział: Społeczeństwo
Wśród Ukraińców istnieją pewne stereotypy dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce. Powiedział o tym w komentarzu dla Wschodnik.pl analityk CEDOS Jehor Stadnyj.
Dział: Społeczeństwo
Ukraińscy absolwenci co roku wybierają naukę na uniwersytetach w Polsce.
Dział: Polska
W rankingu TopUniversities oceniano liczbę studentów, czas istnienia, status (państwowy lub prywatny), bazę badawczą i profil (na jakich kierunkach uczelnia przygotowuje studentów).
Dział: Ukraina
Ukraina znacząco zmniejsza zamówienia państwowe na prawników i ekonomistów.
Dział: Ukraina
Tendencja spadkowa cen dla cudzoziemców, którą zapoczątkowały prywatne uczelnie wyższe w Polsce rozprzestrzeniła się na renomowane uczelnie państwowe.
Dział: Polska
Lubelski Uniwersytet imienia Marii Curie-Skłodowskiej oraz Narodowy Uniwersytet imienia Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach (Ukraina) zostały partnerami.
Dział: Społeczeństwo

 

Praca w Polsce